URBAN DEFENCE PRO

Tam müdafiə üçün çirklənməyə qarşı aktiv vasitə.

SHINE FIX COMPLEX

Diblərdən uclara kimi 24 saat parlaqlıq.

COLOR FIX COMPLEX

Rəngin uzun müddət gözəl qalması üçün UB-filtrlər və antioksidantlar.

NUTRI-SUGAR

Saçların qidalandırılması və nəmləndirilməsi baldan çıxarılmış saxaroza molekulları.

NUTRITIVE ESSENTIAL OIL

QURU SAÇLARI QİDALANDIRMAQ ÜÇÜN NƏMLƏNDİRİCİ YAĞ

NUTRITIVE LOW SHAMPOO

QURU SAÇLAR ÜÇÜN ŞAMPUN

NUTRITIVE LEAVE-IN CONDITIONER

QURU SAÇLAR ÜÇÜN YUYULMAYAN KONDİSİONER

NUTRITIVE DEATNGLING FLUID

SAÇQIRANLARA QARŞI NƏMLƏNDİRİCİ FLUİD

NUTRITIVE MASK

SAÇ QURULUĞU İLƏ EFFEKTİV MÜBARİZƏ VASİTƏSİ. SAÇLARI YUMUŞAQ, PARILTILI VƏ İTAƏTKAR EDİR

MENYU