PIGMENTS İLƏ HƏR ŞEY BOYANIR


Son nəsilin yeniliyi – istifadə qaydası universaldır, istənilən salon prosedurlarında müştərilərin tələblərini ödəmək üçün edilən hər bir xidməti individual edir, istər boyama, istər qulluq, istərsə də dəbli saç düzümü, fərq etməz. Bütün piqmentləri bir-biri ilə qarışdırmaq mümkündür. Əldə edilən intensiv rəngi korreksiya etmək üçün istifadə olunan tərkibdə piqmentləri dəyişməklə nail olmaq olar.

12 Ultrakonsentrasiyalı Təmiz Piqmentlər

GOLD .3

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT QIZILI ÇALAR .3

METALLIC GREY BLACK

COPPER .4

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT MİS ÇALAR .4

METALLIC ROSE COPPER

GOLDEN VIOLET .32

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT QIZILI-İNCİ ÇALAR .32

GOLDEN MAHOGANY .35

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT QIZILI-MAXAQON ÇALAR .35

ULTRA VIOLET .22

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT ULTRABƏNÖVŞƏYİ ÇALAR .22

VIOLET ASH .21

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT İNCİ-KÜLLÜ ÇALAR .21

RED .6

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT QIRMIZI ÇALAR .6

METALLIC BRONZE

ASH .1

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT KÜLLÜ ÇALAR .1

ASH GOLD .13

ULTRAKONSENTRASİYALI PİQMENT KÜLLÜ-QIZILI ÇALAR .13

MENYU